Torelli značenje

Torelli, Giuseppe (1658–1709), tal. violinist i skladatelj; postavio temelje baroknomu solističkomu violinskom koncertu; pridonio također oblikovanju concerta grossa.