toplana značenje

toplana, termoelektrana kojoj se otpadna para upotrebljava u industriji, ili za priređivanje tople vode za grijanje zgrada.