Toniolo značenje

Toniolo, Giuseppe (1845–1918), tal. sociolog i ekonomist; jedan od gl. predstavnika kršć. etičke škole, zalagao se za sindikalno organiziranje radništva.