tonar značenje

tonar (lat.), zbornik gregorijanskih napjeva svrstanih prema načinima (modusima).