tonadilla značenje

tonadilla (španj.: pjesmica), zabavni glazb.-scenski oblik pučkoga značaja, uobičajen u 18. st. Izvodila se kao međučin ili kao kraća komična opera sa 2–5 (najviše 12) likova. Nestaje o. 1850. Najglasovitiji skladatelji: L. Misón, P. Esteve, J. Valledor, M. García.