Tomsk značenje

Tomsk, grad na desnoj obali rijeke Tom’ u Z Sibiru, Rusija; 487 838 st. Sveuč. (osn. 1888), opservatorij, muzej i knjižnica. Kovinarstvo; elektrotehn., kem., prehr. i drvna ind. – pov Osn. 1604. kao tvrđava i adm. središte; od 1782. središte oblasti.