tomizam značenje

tomizam, struja u skolastičkoj filozofiji koja se temelji na naučavanju Tome Akvinskoga i mislilaca koji su se njime nadahnjivali.