Tomaševski značenje

Tomaševski, Boris Viktorovič (1890–1957), rus. književni povjesničar i teoretičar; predstavnik formalističke škole na području kritičkoga proučavanja teksta. Istaknut puškinist; važni radovi s područja versifikacije. Teorija književnosti; Pisac i knjiga, pokušaj egzegeze teksta; O stihu; Stih i jezik.