Toma Arhiđakon značenje

Toma Arhiđakon (o. 1200–68), povjesničar; zaslužan za očuvanje autonomije rodnoga grada Splita. Historia Salonitana, povijest Solinske, tj. Splitske crkve od rim. vremena do njegova doba.