Tokyo značenje

Tokyo (do 1868. Edo, Yedo), gl. grad.html'>grad.i luka Japana, na I obali otoka Honshua u Tokijskom zaljevu; 8 134 688 st. (Veliki T. 11 408 000 st.). Sveuč. (osn. 1877); umj. i druge akademije, knjižnice, muzeji, kazališta. Carska palača iz 19. st. i mauzolej Tokugava. T. se dijeli na Gornji i Donji grad, između kojih je grad. jezgra. Mnogobrojni parkovi. T. je financ., trg. i ind. središte; tvornice elektroničkih aparata, motora, zrakoplova, motornih vozila, predionice, tkaonice, tvornice stakla i porculana, optičkih, kem., farmaceutskih i prehr. proizvoda; brodogradilište. Međunar. zračna luka Narita. Bijenale suvremenoga slikarstva. Olimpijske igre 1964. – pov Spominje se u 12. st. pod imenom Edo (Yedo); 1456. podignuta je ondje tvrđava; od 1603. boravište šogunâ Tokugava; od 1868. carska prijestolnica pa dobiva ime T. (jap.: prijestolnica istoka). Obnavljan nakon katastrofalnih potresa 1703. i 1923. te nakon jakih am. bombardiranja u II. svj. ratu.