Tokugava značenje

Tokugava (Tokugawa), jap. dinastija šoguna; vladali Japanom 1603–1868. i držali ga u izolaciji od ostaloga svijeta njegujući ksenofobiju. Srušeni dvorskim prevratom.