toksikomanija značenje

toksikomanija (grč.), podčinjenost opojnim drogama ili drugim tvarima koje dužim uzimanjem dovode do kroničnoga otrovanja organizma. Toksikoman, uživatelj opojnih sredstava, »rob droge«, npr. morfinist, heroinist. Toksikomanogen, koji uzrokuje naviku na uživanje otrova (toksikomanogena sredstva, npr. morfin); → opojne droge.