Tobruk značenje

Tobruk (arap. Ţubruq), grad i luka u Libiji; 62 500 st. Rafinerija nafte. – Za II. svj. rata poprište ogorčenih borbi između brit. i njemačko-tal. snaga; definitivno ga oslobodila Montgomeryjeva VIII. armija 13. 11. 1942.