Tobija značenje

Tobija, starozavjetna deuterokanonska biblijska knjiga, pripovijeda o sužanjstvu dvojice Židova, oca i sina, u Ninivi u ← 7. st.; nije se sačuvala u hebr. ili aramejskom izvorniku (← 200. do ← 150) nego samo u grč. verziji.