tlo. značenje

tlo. 1. Površinski rastresiti sloj Zemljine kore; nastaje trošenjem tvrdoga supstrata litosfere i radom živih organizama; sastoji se od mineralne i org. tvari, vode i zraka te je osnova za život biljaka. 2. šport gimnastička disciplina izvođenja vježbenih figura na prostirci 12 x 12 m.