Tkalac Ignjatijević značenje

Tkalac Ignjatijević, Imbro (1824–1912), hrv. političar i književnik; političko-publicističkom djelatnošću zalagao se za rušenje Austro-Ugarske te ujedinjenje južnosl. naroda; od 1863. u emigraciji. Knjiga Uspomene iz Hrvatske važna za razvoj hrv. memoarske književnosti.