tjelesni značenje

tjelesni (fizički) odgoj, dio općega odgojnog procesa sa zdravstvenim i higijenskim ciljevima radi podizanja radne sposobnosti te razonode i odmora.