tjedan značenje

tjedan, kalendarsko razdoblje od sedam dana koje se periodično ponavlja (ob. od ponedjeljka do iduće nedjelje). U Rimskom Carstvu uveden je pod kršć. utjecajem god. 321. Kao četvrtina lunarnoga mjeseca t. je babilonskoga podrijetla, ali se nametnuo osobito preko žid. vjerskoga tumačenja (gdje t. završava na šabat – u subotu) i kršćanskoga koje se preslojilo preko astrološkoga t. raširenoga u grč.-rim. svijetu kaldejske sredine, a koji je svaki dan tjedna vezivao uz 7 poznatih planeta. sin sedmica.