Tito značenje

Tito (Tit Flavije Vespazijan), rim. car 79–81; god. 70. zauzeo Jeruzalem (slavoluk u čast te pobjede stoji i danas na rim. Forumu); nakon velikoga požara Rima (80), obnovio grad i dovršio gradnju Koloseja.