titani značenje

titani, grč. mit, divovska djeca Uranova i Gejina; pobunili se protiv Zeusa, ali ih je on svladao i bacio u Tartar. pren (titan) gorostas, div.