tišri značenje

tišri (hebr.), prvi mjesec žid. građanske godine (sedmi vjerske godine), rujan/listopad; mjesec u kojem se slavi Jom kipur.