Tîrgu Mureş značenje

Tîrgu Mureş, upravno središte pokrajine Mureş (Transilvanija), sr. Rumunjska; 149 577 st. Znatan broj Madžara. Kult. i privr. središte; prehr., kem., drvna industrija.