Tirana značenje

Tirana (alb. Tiranë), gl. grad, ekon. i kult. središte Albanije; 343 078 st. Sveuč. (osn. 1957). Metalna, tekst., prehr. ind; ugljenokopi. – Prvi spomen u 15. st.; urbanizira se od 17. st.; razvila se os. nakon 1920. kada je postala gl. gradom Albanije.