tipometar značenje

tipometar, grafička mjera koja uz milimetarsku skalu od 30 cm ima i skale od 66,5 cicera, 133 nonparela i 798 tipografskih točaka.