tipi značenje

tipi (iz jezika Siouxa), stožast indijanski šator od životinjskih koža razapetih na kolce.