tinjci značenje

tinjci ili liskuni, skupina silikatnih minerala, različita sastava, koji se mogu kalati u tanke listiće (npr. biotit, muskovit).