Timor značenje

Timor, najveći otok u skupini Malih Sundskih otoka; 34 200 km2, 3,9 mil. st. Politički podijeljen na indonezijski dio i I dio koji pripada državi Istočni timor. Uzgaja se kava, kokosova palma, šećerna trska. Najveći grad Kupang.