timin značenje

timin, pirimidinska baza (2,4-dioksi–5-metilpirimidin ili 5-metiluracil, C5H6N2O2), normalno dolazi u molekulama dezoksiribonukleinske kiseline. U ribonukleinskim je kiselinama zamijenjena uracilom.