Timgad značenje

Timgad (lat. Thamugadi), arheol. lokalitet u SI Alžiru. Ruševine rim. grada osn. god. 100 (slavoluk, teatar, terme, hramovi).