tilovina značenje

tilovina (Petteria ramentacea), listopadni, do 3 m visoki grm iz por. leptirnjača; endemična biljka submediteranskih šuma i šikara (raširena od rijeke Cetine u Hrvatskoj do Albanije i Srbije).