tikovina značenje

tikovina (tikovo drvo) (malajalamski preko port. teca i engl. teac), drvo vrste Tectona grandis por. Verbenaceae iz JI Azije; kvalitetno i trajno drvo, rabi se u brodogradnji, građevinarstvu i dr.