Tigré značenje

Tigré (Sjeverni Tigré), kušitski narodi u Eritreji i JI Sudanu koji govore tigrejskim (semitskim) jezikom; oko 1,5 mil. pripadnika. Pretežito muslimani; stočari.