Tiffany značenje

Tiffany, Charles Lewis (1812–1902), am. draguljar; osnovao (1853) poznatu trgovinu nakitom na Broadwayu u New Yorku. Njegov sin Louis Comfort (1848–1933), crtač predložaka za predmete primijenjene umjetnosti.