Tiberije značenje

Tiberije (← 42. do 37), rim. car od god. 14; uspješno ratovao u Armeniji, Germaniji, Panoniji, Dalmaciji; ugušio Batonov ustanak (6–9); povukao se na Capri (27).