Tiberijada značenje

Tiberijada (Tiberias; hebr. Teverya, arap. Tabaryya), grad u SI Izraelu na Z obali Tiberijskoga (Galilejskoga ili Genezaretskoga) jezera; 39 350 st. Topli izvori. Osn. 26. kao gl. grad Galilejskoga Kraljevstva i prozvan po rim. caru Tiberiju. Od 6. do 9. st. masoretsko središte i jedan od četiriju svetih žid. gradova. Mnogobrojne sinagoge.