Tibaldi značenje

Tibaldi, Pellegrino (1527–96), tal. slikar, kipar i graditelj; u slikarstvu pod utjecajem Parmigianinova manirizma. Upravljao gradnjom katedrale u Milanu, a od 1587. Escoriala.