Thüringen značenje

Thüringen (naše ime Tiringija), sav. pokrajina u Njemačkoj; 16 172 km2, 2 392 000 st. Brežuljkast i šumovit kraj s blagom klimom. Ratarstvo i šumarstvo; ležišta željezne rude, ugljena i nafte. Ind. strojeva, vozila, stakla, porculana, tekstila, optičkih instrumenata i igračaka. Gl. grad Erfurt.