Thureau-Dangin značenje

Thureau-Dangin, François (1872–1944), franc. orijentalist, asiriolog; dešifrirao šumerske tekstove. Istraživanja o podrijetlu klinova pisma.