Thomasov postupak značenje

Thomasov postupak, modificirana Bessemerova metoda proizvodnje konvertorskoga čelika sa smanjenim udjelom fosfora i sumpora; kao koristan sporedni proizvod dobiva se Thomasova troska (umjetno gnojivo, sastoji se uglavnom od kalcijeva fosfata). Postupak izumio engl. metalurg Sidney Gilchrist Thomas (1850–85).