Thanjāvūr značenje

Thanjāvūr (Tanjore; tamilski Tañçāvūr), grad u sav. državi Tamil nadu, JI Indija; 215 725 st. Dravidski hram Brihadiśvara: (o. 1000), tvrđava, palača Sarfoja. Fakulteti. Tekst. ind., proizvodnja glazbala (vina), umj. obrti, turizam. Središte proizvodnje brončane plastike u 11. st.