Thai značenje

Thai (prije Sijamci), narod tajske skupine kinesko-tibetskih naroda u Tajlandu; 33 mil. pripadnika (→ Tai).