Težak značenje

Težak, Stjepko (1926-2006), hrv. jezikoslovac; autor jezičnih udžbenika, suautor hrv. gramatike, pisac knjiga jezičnih savjeta, os. proučavao pisce i jezikoslovce tzv. ozaljskoga kruga te jezik najvećih hrv. pisaca 19. st. Hrvatski naš svagda(š)nji; Gramatika hrvatskoga jezika (sa S. Babićem); Gramatika u osnovnoj školi; Interpretacija bajke; Film u nastavi; Hrvatski naš osebujni.