teža značenje

teža (sila teža), rezultanta privlačne sile Zemlje (gravitacije) i centrifugalne sile koja nastaje rotacijom Zemlje.