Teutonci. značenje

Teutonci. 1. Germ. pleme, nastanjeno na S Europe. Potkraj ← 2. st. zajedno s Cimbrima seli s Labe na jug, pustošeći Galiju; Rimljani ih zaustavili u današnjoj J Francuskoj. 2. U sr. vijeku, uobičajeni naziv za Nijemce.