Teutoburška šuma značenje

Teutoburška šuma (njem. Teutoburger Wald), gorje u SZ dijelu Njemačke; vis. 468 m. Prema Tacitu, mjesto bitke u kojoj su Germani potukli rim. legije (god. 9).