tetrarhija značenje

tetrarhija (grč.), u Rimskome Carstvu, vladavina 4 vladara (2 augusta i 2 cezara); uveo ju je Dioklecijan; prije toga je istodobna vladavina četiriju osoba kao sustav bila poznata u Tesaliji i Galaciji.