tetranitrometan značenje

tetranitrometan, C(NO2)4, bezbojna, vrlo otrovna tekućina, jaki oksidans; u smjesi s ugljikovodicima upotrebljava se kao raketno gorivo. Služi i kao reagens na nezasićene spojeve.