tetrakisheksaedar značenje

tetrakisheksaedar (grč.), kristalna forma kubičnoga sustava; tijelo omeđeno sa 24 istokračna trokuta.