tetragram značenje

tetragram (grč.), u biblijskoj znanosti, egzegetski izraz za četiri slova Božjega imena JHVH (izg. Jahve). Zbog pretjeranoga štovanja Božjega imena Židovi od 300. god. pr. Kr. izbjegavaju izgovoriti Božje ime »Jahve« te umjesto njega izgovaraju »Adonaj« (hebr. Gospodin).