tetanus značenje

tetanus (grč. preko lat.), akutna zarazna bolest koju uzrokuje infekcija rane bacilom Clostridium tetani, što živi u zemlji i stajskom gnoju; simptom su bolni grčevi mišića lica, šije i leđa; smrtnost 50–70%, liječenje antitetaničkim serumom, profilaksa cijepljenjem.